Stavba náměstí v Orlové má zpoždění

Orlovští zastupitelé dneska diskutovali o postupu stavby nového centra města. Stavba je teď omezena na práci v jednom kvadrantu, protože rozšíření prací brání přeložky sítí. Minulý čtvrtek došlo k zabetonování další části podzemních garáží v místě krčku, kam budou postupně přemístěny přeložky vody, plynu a sítě ČEZ, koncem minulého týdne byla také rozmontována autobusová čekárna a zahájeny práce na přípravě přeložky vody. Zhotovitel nyní požádal o prodloužení termínu stavby o rok... V současné době se kompletují podklady a ladí se termíny dalších jednání. I když s sebou rozsáhlá a významná investiční akce přináší problémy, doufám, že roční prodloužení termínu ze strany zhotovitele je nadsazené, a že se podaří práce urychlit…

20. 2. 2018