Náš poslanec Josef Hájek ve sněmovně

Dnes jsem v rozpravě k novele důchodového zákona, který řešil možnost dřívějšího odchodu horníků do starobního důchodu, nevystupoval jenom jako poslanec PČR, ale hlavně jako člen cechu hornického. Hodně mi pomohla i podpora většiny našeho poslaneckého klubu ANO. Kolegyně i kolegové, děkuji Vám nejen jménem svým, ale zejména jménem mých kamarádů horníků za schválení této novely. Naši horníci po odpracování 15-ti let a odfárání 3300 směn mohou odejít do starobního důchodu až o 10 let dříve (7 let + 3 roky předčasný důchod).

17. 5. 2016