Naši lidé

Orlová - seznam našich lidí

Ing. Petra Jenčmionková

2. místostarostka

Program

1.

Zachování optimální zdravotní péče ve městě a podpora vzniku nových ordinací praktických a odborných lékařů

Zdravotní péče ve městě musí být dostupná. Budeme podporovat vytváření podmínek pro vznik ordinací zubních lékařů, pediatrů a dalších odborných lékařů.

2.

Více peněz do oprav chodníků a cest

Stále je dost chodníků i cest nejen v centru města, ale také v okrajových částech, které si opravu už zaslouží. Proto chceme dát více peněz na opravy těchto komunikací.

3.

Výstavba parkovacího objektu a nových parkovacích míst

Kam zaparkovat trápí každodenně nás všechny a proto kromě výstavby nových parkovacích míst chceme postavit také parkovací dům a připravit projekty dalších parkovacích domů.

4.

SMART CITY

Budeme podporovat zavádění moderních technologií ve městě.

5.

Nová místa ve školkách

Chceme umožnit rodičům rychlejší návrat do práce.

6.

Podpora komunit, okrajových částí města a větší zapojení občanů

Budeme podporovat menší projekty a konkrétní řešení potřeb občanů, kteří v tom daném místě bydlí a to i v okrajových částech města.

7.

Podpora seniorů

Budeme podporovat aktivity a vzdělávání pro seniory. Nezapomeneme ani na bezpečnost ať už v podobě odborných přednášek či opatření jako jsou např. hlásiče požáru.

8.

Řešení areálu letního koupaliště

Chceme připravit projekt areálu letního koupaliště jako multifunkčního prostoru pro odpočinek a sportovní aktivity občanů a následně zahájit realizaci.

9.

Ekologie a odpadové hospodářství

Budeme podporovat ekologická řešení jako jsou kotlíkové dotace a další podobné projekty, také třídění odpadu a komplexní řešení odpadového hospodářství.

10.

Rozvoj Městského sportovního klubu, Domu dětí a mládeže a aktivit pro děti a mládež

Rozvoj dětí a mládeže považujeme za tu nejlepší prevenci. Proto budeme i nadále podporovat a rozšiřovat aktivity pro ně a to už v mateřských školkách.

11.

Bezpečnost města

Zajištění bezpečnosti obyvatel je naší velkou prioritou. Proto budeme podporovat bezpečnostní politiku ve městě a asistenty prevence kriminality. Chceme efektivně využívat kamerový systém a podporovat jeho modernizaci.

12.

Opravy další míst pro odpočinek, sport a volný čas

Stále je v našem městě mnoho krásných míst, na kterých zapracoval „zub času“ a ty chceme dále opravovat. Naše město musí mít více míst pro odpočinek, sport a trávení času s rodinou a dětmi.

13.

Lesopark

První etapu oprav jsme už udělali a teď chceme pokračovat v dalších menších projektech. Začali jsme dětským lanovým hřištěm a v tomto duchu chceme pokračovat dále.

14.

„ Orlová musí být městem pro spokojený život“

Akce

Kontakt

Ing. Josef Klimša mo.orlova@anobudelip.cz
předseda místní organizace politického hnutí ANO Orlová
602 573 430
Ing. Josef Hájek hajekj@psp.cz
poslanec hnutí ANO
606 713 744